• Váš košík je prázdny

Martin Činovský (sold/predané) ● E9934

€0.00

Vypredané

Author/Autor: Martin Činovský ( *1953 )

Year/Rok:

Technique/Technika:

Printing area/Rozmer tlače: 184x91 mm

Paper size/Rozmer papiera: 210x107 mm

Adjustment/Adjustácia: loose/voľný list

Numbered/Číslovanie:

Signature/Podpis: yes/áno

Condition/Stav: 10/10

Comment/Poznámka:Pánovi Mackovi venuje M. Činovský

Kategória CINOVSKY Martin

Značky