• Váš košík je prázdny

Konštantín Kačmarík Kővári (*1882 †1916) ● 141910

€3,000.00

Iba 1 zostávajúce

Author/Autor: Konštantín Kačmarík Kővári ( *1882 1916 )
Year/Rok: 1909
Technique/Technika: Linografia
Printing area/Rozmer tlače: 170x215 mm
Paper size/Rozmer papiera:
Adjustment/Adjustácia:
Numbered/Číslovanie:
Signature/Podpis: no/nie
Condition/Stav: 10/10
Comment/Poznámka: Toto dielo som do zbierky v roku 2015 od Mkamaráta M. Ftáčnika. Je to podľa mňa jedno z najvzácnejších grafických diel na Slovensku. Aj podľa dostupnej literatúry, je počet grafík autora v súkromných rukách na Slovensku veľmi, veľmi nízky. Grafika pochádza z roku 1909. Jeho grafické diela sú len dve v zbierkach SNG. Konkrétne v knihe Slovenská grafika 20. storočia, sa na strane 11, v poznámke 22 spomína: "V zbierkach všetkých slovenských galérií a múzeí sa nachádzajú len dve (!) autorove grafiky, ďalšie tri (z celkového počtu štyroch) sú v tejto publikácii reprodukované zo zbierok Maďarskej národnej galérie v Budapešti. Od autora sa v dostupnej literatúre na Slovensku taktiež nachádza reprodukované len spomínané jedno dielo." Osobne som rovnaké dielo ako je to moje videl v Bratislave na výstave Košickej moderny (pravdepodobne zo zbierok MG v Budapešti). Autor sa dožil nízkeho veku, diel je teda dochovaných iba pár. No aj za krátky život dokázal významným spôsobom ovplyvniť Slovenské umenie.