• Váš košík je prázdny

Karel Plicka, Jozef Cincík - SLOVENSKO (1938) (sold/predané) ● 134319

€0.00

Title / Názov: SLOVENSKO

Author / Autor: Karel Plicka, Jozef Cincík

Illustrated by / Ilustrátor: Hĺbkotlačou tlačené fotografie

Publisher / Vydavateľ:  Matica slovenská

Edition / Edícia: 

Printers / Tlačiar: Slovenská grafia v Bratislave

Year / Rok: 1938

Language / Jazyk: slovenský

Cover type / Väzba:  Pevná, pôvodká. Zelená verzia vzácnej väzby so zlatou razbou.

Number of pages / Počet strán: 216

Size / Rozmer:

Condition / Stav: 10/10

Comment / Poznámka: Vydanie Plickových fotografií zo Slovenska, ktoré bolo tlačené hĺkotlačou v zelenej verzii luxusnej väzby so zlatou razbou.  

Kategória Books/Knihy