• Váš košík je prázdny

Jaroslav Zatloukal - Výbor básní Janka Jesenského (1932) ● 141848

€80.00

Iba 1 zostávajúce

Title / Názov: Výbor básní Janka Jesenského
Author / Autor: Jaroslav Zatloukal 
Illustrated by / Ilustrátor:
Publisher / Vydavateľ: Karol Jaroň
Edition / Edícia: Krásna kniha zväzok 8
Printers / Tlačiar: Slovenská grafia v Bratislave
Year / Rok: 1932
Language / Jazyk: slovenský
Cover type / Väzba: Mäkká pôvodná
Number of pages / Počet strán:
Size / Rozmer:
Condition / Stav: 8/10
Comment / Poznámka: 183 číslovaný výtlačok z celkových 800. Vlastnoručný podpis Janka Jesenského a Jaroslava Zatloukala.

Kategória Books/Knihy