• Váš košík je prázdny

F. Duša a V. Ritter - Dolu Váhom (1933) (sold/predané) ● 175432

€0.00

Vypredané

Title / Názov: Dolu Váhom
Author / Autor:  V. Ritter, F. Duša
Illustrated by / Ilustrátor: Ferdiš Duša
Publisher / Vydavateľ: Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave
Edition / Edícia:
Printers / Tlačiar: Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave
Year / Rok: 1933
Language / Jazyk: slovenský
Cover type / Väzba: Mäkky umelecký prebal
Number of pages / Počet strán:
Size / Rozmer:  
Condition / Stav: 10/10
Comment / Poznámka: Veľmi zriedkavá bibliofília, nakoľko sa jedná o voľné listy, pravdepodobne existuje v tomto stave iba pár kusov. Výtlačok 119. Nepredajná bibliofília bola odmenou pre Účastníkov bibliofilského večera 4. novembra 1933. Obsahuje ukážky drevorytov, ktoré umelec vytvoril na Slovensku v rokoch 1926-1927 a súbor vydal v roku 1928. Celkovo vytvoril 40 grafických listov. Boli tlačené v 20 číslovaných kusoch. V roku 1933 (Na Vianoce 1933, uvádza popis, ale na úvode zbierky je uvedený zasa rok 1934 - MCMXXXIV) Slovenská Grafia v Bratislave vydala legendárny súbor reprodukcií týchto drevorytov v skutočnej veľkosti. Zbierka veľmi vzácna a finančne vysoko cenená. Tento súbor vybraných reprodukcií drevorytov F. Dušu nadväzuje na mimoriadny úspech ktorý priniesla rok pred tým vydaná bibliofília "O maliarovi F. Dušovi", ktorá obsahovala totožné otlačky grafík ako táto. Zaujímavosťou ponúkaného výberu reprodukcií drevorytov F. Dušu z roku 1932 a 1933 je, že predchádzal samotnému vydaniu slávneho súboru obsahujúceho všetky diela v skutočnej veľkosti. Ten vznikol až následne (na Vianoce 1933) vďaka kladnému ohlasu a dopytu po týchto bibliofíliách.

Kategória Books/Knihy