• Váš košík je prázdny

Ex libris Čákiovskej knižnice v Spišskom Hrhove ● 160433

€35.00

Iba 1 zostávajúce

Author/Autor: ??? 
Year/Rok: ???
Technique/Technika: Medirytina
Printing area/Rozmer tlače:  
Paper size/Rozmer papiera: 78x57 mm
Adjustment/Adjustácia: loose/voľný list
Numbered/Číslovanie:
Signature/Podpis: yes/áno
Condition/Stav: 10/10
Comment/Poznámka: Jedná sa o exlibris Čákiovskej knižnice v Spišskom Hrhove. Zaujímavý exemplár.