• Váš košík je prázdny

Ernest Zmeták (sold/predané) ● E0496

€0.00

Vypredané

Author/Autor: Ernest Zmeták ( *1919 †2004 )

Year/Rok:

Technique/Technika:

Printing area/Rozmer tlače: 135x200 mm

Paper size/Rozmer papiera: 203x240 mm

Adjustment/Adjustácia: loose/voľný list

Numbered/Číslovanie:

Signature/Podpis:

Condition/Stav: 10/10

Comment/Poznámka:Dedication on the back. The work comes from the daughter of the author. Dedicated to Zmetakova/Venovanie na zadnej strane. Dielo pochádza od dcéry autora. Venuje Zmetáková

Kategória ZMETAK Ernest

Značky