• Váš košík je prázdny

Ernest Zmeták ● E0492

€8.00

Iba 1 zostávajúce

Author/Autor: Ernest Zmeták ( *1919 †2004 )

Year/Rok:

Technique/Technika:

Printing area/Rozmer tlače: 36x40 mm

Paper size/Rozmer papiera: 51x51 mm

Adjustment/Adjustácia: loose/voľný list

Numbered/Číslovanie:

Signature/Podpis:

Condition/Stav: 8/10

Comment/Poznámka:Dedication on the back. The work comes from the daughter of the author. Dedicated to Zmetakova/Venovanie na zadnej strane. Dielo pochádza od dcéry autora. Venuje Zmetáková. Dielo venované V. Jágrikovi

Kategória ZMETAK Ernest

Značky