• Váš košík je prázdny

Dušan Polakovič ● 9488

€0.00

Vypredané

Author/Autor: Dušan Polakovič ( *1950 †2016)

Year/Rok: 2013

Technique/Technika: Drawing/Kresba

Drawing dimension/Rozmer kresby: 151x151 mm

Paper size/Rozmer papiera: 191x191 mm

Adjustment/Adjustácia: loose/voľný list

Numbered/Číslovanie:

Signature/Podpis: yes/áno

Condition/Stav: 10/10

Comment/Poznámka:

Kategória POLAKOVIC Dusan

Značky