• Váš košík je prázdny

Dušan Polakovič ● 115727

€30.00

Iba 1 zostávajúce

Author/Autor: Dušan Polakovič ( *1950 †2016)
Year/Rok: 2016
Technique/Technika:
Printing area/Rozmer tlače:
Paper size/Rozmer papiera:
Adjustment/Adjustácia: loose/voľný list
Numbered/Číslovanie: 78/100
Signature/Podpis: no/nie
Condition/Stav: 10/10
Comment/Poznámka: Grafika bola u tlačiara keď žiaľ autor zomrel. Preto ju už nemohol podpísať. Grafika obsahuje pozostalými vytvorenú IN MEMORIAM pečiatku. Jedno z diel uzatvárajúcich zbierku vytvorených EX LIBRIS D. Polakovičom.

Kategória POLAKOVIC Dusan