Známa či neznáma Bibliofilská edícia ZÁHRADA?

   Jedna z najkrajších a umelecky najvzácnejších edícií, ktorú vydávalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Podľa dostupných informácií túto edíciu redigoval Vojtech Mihálik. Celkovo je známych iba 5 vydaní. V poradí sú to tieto:

20200411_120347jpg

Vojtech Mihálik - Kronika 1949 (vydaná v roku 1956)


20200411_160405jpg

Štefan Krčméry - Zimná legenda (vydaná v roku 1957)


20200411_150807jpg

Peter Karvaš - S nami a proti nám (vydaná v roku 1959)


20200503_191158jpg

Pieseň piesní (vydaná v roku 1960)


20200413_132804jpg

Peter Jilemnický a I.W. Kráľ - Cesta 1938 - 1945 (vydaná v roku 1960)

Každá z hore uvedených kníh sú typograficky zaujímavým počinom. Umelecky boli krásne vyzdobené majstrami ako E. Zmetákom, I.W. Kráľom, Šturdíkom, V. Sivkom či Hložníkom. Knižky z vydavateľstva Slovenský spisovateľ niesli vždy znaky krásnej knihy a určite patria medzi to lepšie, čo v minulosti na knižnom poli vzniklo. Ak hodnotíme Edíciu bibliofilov Záhrada, musíme konštatovať, že sa jedná o vrchol vydavateľskej tvorby a to najlepšie čo bolo z uvedeného vydavateľstva kedy vydané.