Záhada neexistujúceho Ex libris číslo 98!

  V 90-ich rokoch bola vypísaná súťaž na tvorbu Ex libris na tému E. C. Escher. Do súťaže sa zapojil aj Karol Ondreička a zaregistroval dve diela. Číslo 99 pre L. Bergomiho (náklad 100 ks – bežne je dostupný). Druhý č. 98 Ex Libris na meno Milan Humplík.

13267802_676739122479908_5052284422567120483_njpg

  Po vydaní súpisu Ex Libris Karola Ondreičku, oslovovalo pána Humplíka viacero zberateľov s prosbou, či by im nevymenil alebo nepredal Ex Libris od K. Ondreičku. Nastal problém. Milan Humplík nikdy toto Ex libris neobjednal a ani nedostal. Bola to záhada a ako to už býva, šírili sa legendy o neexistujúcom Ex Libris. Každý zberateľ ho samozrejme chcel mať!

  Podľa jednej z legiend medzi zberateľmi je vysvetlenie úplne jednoduché. Autor jednoducho mierne upravil už existujúcu voľnú grafiku a keďže išlo o súťaž Ex Libris, doplnil tam meno zberateľa známe v zberateľskej obci. V dobe kedy internet ešte nemal dnešný rozmer, by na to asi nikdy nikto neprišiel.

  Od zberateľa z Českej Republiky som získal fotografiu diela z jeho zbierky. Ako môžete vidieť, dielo nesie iba malé odlišnosti v pravej časti grafiky a na ľavej je doplnené meno majiteľa EXL. Toto by potvrdzovalo hore uvedený predpoklad, ako to s neexistujúcim Ex Libris bolo naozaj.

  Vďaka tomuto malému švindľu vzniklo dielko vysoko cenené a vyhľadávane - zväčša neúspešne, veď ich bolo vytlačených iba pár kusov. Zbierka väčšiny zberateľov tohto autora teda nebude môcť byť kompletná. Varianta diela ako EXL je aj v mojej zbierke.

20200113_155105_IMG_0218jpg