Fulla a Hložník výzdobou kníh Spolku svätého Vojtecha

  Spolok svätého Vojtecha v Trnave vo svojom vydavateľstve Posol BSJ priniesol v prvej polovici 20. storočia niekoľko unikátnych bibliofilských vydaní. Medzi ne sa určite radia vydania diel H. P. De La Boullaye. 

Dve vydania sú naozaj skvostné a takmer sa nevyskytujú mimo zberateľskú obec a pár farských knižníc. Tlačili sa v kníhtlačiarni Andreja filiálka Žilina. Prvé vydanie je "Mária, božie veľdielo" z roku 1943. Toto vydanie vyzdobil Ľudo Fulla svojimi piatimi drevorezmi. Jedná sa o ich originálne celostránkové otlačky:

1.       Invalidský kostol v Trnave

2.       Zvestovanie

3.       Narodenie Pana

4.       Proroctvo Simeonovo

5.       Ukrižovanie

Druhou je kniha "Boh je náš priateľ" z roku 1944. Toto vydanie vyzdobil šiestimi kresbami Vincent Hložník. Kresby sú reprodukované no patria medzi vzácne výtvory autora. Konkrétne sa jedná o kresby:

1.       V božích rukách sme

2.       Ku Kristovi majú prístup i deti a žobráci

3.       Vnútorný hlas – hlas boží

4.       Posledná večera

5.       Dokonané je

6.       Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych


20200420_133545jpg

Vlastniť tieto knihy je vzácnosťou. Väčšina bola rozrezaná na jednotlivé listy grafík uvedených autorov. Krásna je ale aj celá typografia a preto im to svedčí hlavne ako celku.