Edice 33 – František Janás

   Vskutku zaujímavá vydavateľská činnosť stojí za pánom Františkom Janásom. V rokoch 1979 až 2012 vydal množstvo krásnych tlačí, pri čom dbal na ich špičkovú grafickú výzdobu. Medzi grafikmi sa objavili aj Slovenský autori ako A. Brunovský a K. Ondreička.

Množstvo prezentácií z už dávno nedostupných vydaní jednotlivých bibliofilských tlačí si môžete pozrieť na stránkach vydavateľa : www.bibliofilie-edice33.cz. Mimo iné sa dozviete zopár zaujímavých príbehov z pozadia ich vzniku a širokú prezentáciu fotiek diel a stretnutí s ich autormi.

Osobne som pána F. Janása navštívil a musím pozdvihnúť jeho pohostinnosť a široký rozhľad v tvorbe Českých a Slovenských grafikov. Tieto stretnutia sa vždy vryjú do pamäti na celý život a sú peknou spomienkou.

Bibliofilské vydanie Franz Kafka - Z deníků (1994) si môžete pozrieť v galérii venovanej autorovi K. Ondreičkovi na mojich stránkach.


 

Zoznam všetkých vydaných bibliofílií v Edice 33 plus mimo edičné počiny pána F. Janása

1979

01 - Edgar Allan Poe: Havran.  Překlad Vítězslav Nezval. Dvěma lepty a obálkou provedenou dřevorytem doprovodil Jiří Hadlač. Medailon o výtvarníku napsal František Dvořák. Grafickou úpravu provedl Martin Dyrynk. Náklad 60 výtisků na papíru z Velkých Losin.

02 - Michelangelo Buonarroti: Sonety. Překlad Jan Vladislav. S lepty Otakara Kubína (Coubine). Čtyři lepty jsou vytištěny z původních desek umělce. Grafickou kopii nezachované tiskové desky z původní pětice vytvořil - dle obtahu originální grafiky, ale stranově převrácenou - Emanuel Ranný st.. Dvacet pět z nákladu čtyřiceti výtisků na losínu má v desce označení "ER SC" (varianta B). Závěrečná poznámka Františka Janáse o původu tiskových desek.

1980

03 - Jaroslav Seifert: Komediantský vůz. Se suchou jehlou vytištěnou z původní desky Františka Tichého. 70 výtisků na losínu.

04 - Charles Baudelaire: Květy zla. Různé překlady. Čtyřmi suchými jehlami (dvě varianty grafického doprovodu, t.j. celkem osm grafik) a obálkou provedenou linorytem doprovodil Jaroslav Škarohlíd. Medailon o výtvarníku napsala Helena Knozová-Kusáková. 2x35 výtisků na losínu.

05 - Jaroslav Seifert: Vltava. Se sedmi suchými jehlami Františka Tichého. 51 výtisků na ručním maršovském papíru.
 

06 - Karel Sýs: Příliv. S leptem Kamila Lhotáka. 30 výtisků na maršovském papíru a 117 výtisků na losínu.

1981

07 - Vít Obrtel: Dvanáct textů. Se čtyřmi barevnými kombinovanými technikami Josefa Istlera. Poznámka o autoru je od Rudolfa Matyse. Grafickou úpravu provedla Clara Istlerová. Náklad 80 výtisků na losínu.

08 - Bohuslav Reynek: Odlet vlaštovek. Výtvarný doprovod je vytištěn z původních desek (lepty a suché jehly) Bohuslava Reynka. Celkový náklad 120 výtisků na losínu je rozdělen do pěti verzí výtvarného doprovodu.

09 - Dana Puchnarová: Grafika. Mapa šesti grafických listů. Vydáno 12 souborů.

10 - Edgar Allan Poe: Havran. Se sedmi suchými jehlami z původních desek Františka Tichého. V tiráži faksimile podpisů Františka Tichého a Vítězslava Nezvala, nakladatel neuveden. Celkem 53 výtisků. 9 exemplářů je vytištěno na papíru Ullersdorf, dvacet na losínu a ostatní na papíru Ingres.

11 - Jan Skácel: Smrt motýlů. Pět suchých jehel Jaroslava Škarohlída doprovází Skácelova čtyřverší. Náklad 30 výtisků.

 

12 - Bohuslav Reynek: Don Quijote. Cyklus čtrnácti leptů a suchých jehel vytvořených v letech 1955 - 1960. Vytištěno z původních desek v celkovém počtu 22 exemplářů.

13 - Jaroslav Seifert: Píseň o flétně. Se suchou jehlou Cyrila Boudy. 95 výtisků na losínu.

14 - Karel Sýs: Chvála kol. S leptem Kamila Lhotáka. 95 výtisků na losínu.

1982

15 - Oldřich Mikulášek: Dávný obraz. Se suchou jehlou vytištěnou z původní desky Františka Tichého. 70 výtisků na losínu

16 - Bohuslav Reynek: Svatý Martin. Se suchou jehlou z původní umělcovy desky. 40 výtisků na losínu.

17 - Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. Překlad Jiřina Hauková. Se sedmi suchými jehlami Františka Tichého, signovanými a datovanými 1951. Vydáno 22 exemplářů. Na čtyři zhotovil umělecké knižní vazby Jindřich Svoboda, dalších 18 svázal do pkž. Jaroslav Merenda.
 

1983

18 - Jan Zrzavý: O Bohuslavu Reynkovi. Se suchou jehlou z původní Reynkovy desky. 53 výtisků na losínu.
 

19 - Vladimír Holan: VI.  Se šesti barevnými lepty s akvatintou od Josefa Istlera. Texty vybral Vladimír Justl, závěrečnou poznámku napsal Vladimír Staněk. Upravila Clara Istlerová. Z nákladu šedesáti výtisků je 45 vytištěno na losínu a 15 na ofsetovém papíru.

1984

20 - Suzanne Renaud: bez názvu nebo Chvála oběti. S pěti barevnými lepty kombinovanými suchou jehlou od Jaroslava Šerých.  Dvě poznámky - o autorce a výtvarníku - napsala Dagmar Halasová. Typografickou úpravu navrhl Martin Dyrynk. Náklad 80 výtisků na losínu.

21 - Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. Překlad Jiřina Hauková. Grafické listy (lepty a suché jehly) vytvořili Josef Liesler, Karel Šafář, Jaroslav Škarohlíd, Jan Souček, Karol Ondreička, Jindřich Pileček a Jiří Hadlač. Z nákladu 69 výtisků je 12 autorských exemplářů. Ty mají v přiloze další sled grafických listů rozšířený o suchou jehlu vytištěnou z původní destičky Františka Tichého a jsou vyvázány uměleckými knihaři.
 

22 - František Dvořák: Ota Janeček a Vincenc Kramář. Se třemi barevnými suchými jehlami Oty Janečka. Graficky upravil brněnský výtvarník Jiří Šindler. Vydáno 100 výtisků na losínu.

23 - Jaroslav Seifert: Noční divertimento. Se třemi barevnými lepty Josefa Lieslera. 90 výtisků na losínu

1985

24 - Ludvík Kundera: Sny. S pěti suchými jehlami + jednou na obálce od Jaroslava Škarohlída. Doslov o vzniku původně samizdatového projektu napsal Ludvík Kundera. Náklad 30 výtisků na losínu.

25 - Edgar Allan Poe: Fragmenty básní. Se sedmnácti lepty s akvatintou Jindřicha Pilečka k úryvkům básní vybraných Zdeňkem Křenkem. V závěru je soupis bibliofilií vypravených Pilečkovými grafikami. Z celkového počtu šedesáti výtisků je 19 exemplářů na losínu, sedm na papíru Ingres a ostatní na ofsetovém papíru.

1986

26 - Jan Souček: Mrtvý pastýř. Autorská kniha Jana Součka, který ke svému textu vytvořil pět barevných leptů kombinovaných akvatintou. Vloženy jsou 2-3 originální fotografie Jiřího Stacha. Poznámku o výtvarníku napsal Zdeněk Čubrda. Vytištěno 30 exemplářů na papíru Hollar.

1987

27 - Vít Obrtel: Dvanáct nových lyrických textů. Se třemi lepty Ludmily Jiřincové. 80 výtisků na losínu

28 - Karel Sýs: Periferie – Pocta Kamilu Lhotákovi. Se šesti lepty a linorytem Kamila Lhotáka. 40 výtisků na losínu.

1988

29 - Karel Sýs: Smaltované hvězdy – Pocta Františku Grossovi. Sítotiskovou reprodukci autorova rukopisu doprovází šest suchých jehel a leptů Františka Grosse, které vytvořil kolem roku 1940. Náklad 40 výtisků na losínu.

30 - Karel Sýs: Na Stráži věčnosti – Pocta Bohumilu Hrabalovi. Jiný rukopis autorovy básně, opět jím upravené do podoby vhodné pro vydání, je reprodukován sítotiskem a doprovází jej jiných šest suchých jehel a leptů Františka Grosse z období 30. - 40. let minulého století. Náklad 40 exemplářů na losínu.
 

31 - František Gross: Grafika. Soubor pěti linorytů a tří suchých jehel z výše zmíněných let. Textovou přílohu tvoří báseň Jiřího Koláře Portrét Františka Grosse ze sbírky Dny v roce, 1948. Vytištěno 37 souborů na papíru Hollar.

1989

32 - Vladimír Boudník: Grafické album šesti barevných kombinovaných technik z počátku šedesátých let minulého století. Vydáno 35 souborů na losínu.

33 - Josef Hrubý: Obrazy. Se třemi suchými jehlami Jaroslava Škarohlída. 45 výtisků na losínu.

1990

34 - Edgar Allan Poe : Případ pana Valdemara. Překlad Jiřina Hauková. Se sedmi barevnými lepty Oldřicha Kulhánka. Z nákladu 69 výtisků má třináct přednostních výtisků přiložen sled grafik a jejich zkušebních tisků. Na tyto exempláře zhotovili originální knižní vazby význační umělečtí knihaři.

 

1992

35 - Josef Hrubý: Oči oči - Gli occhi gli occhi. Se třemi barevnými kombinovanými technikami od Jiřího Brázdy. Text český a italský. Do italštiny přeložili Vlasta Kalinová z Bratislavy a Carmelo Cicero z Catanie na italské Sicílii. 80 výtisků na papíru Holland.

1993

36 - Vladimír Holan: Rhymes to Be Traded for Bread. Textovou částí je serigrafická reprodukce veršů Vladimíra Holana z roku 1953 a knihtiskem vytištěný jejich převod do angličtiny od Irmy Charvátové. Výtvarnou část základní varianty vydání doprovází šest barevných leptů Josefa Istlera. Několik exemplářů s rozšířeným výtvarným doprovodem je dokončeno knižními vazbami od kvalitních uměleckých knihařů. Celkový náklad je 69 výtisků na losínu.

1994

37 - Franz Kafka: Aus den Tagebüchern - Z deníků. Německý a český text pěti variací Jak mě zkazila výchova. Do češtiny přeložil Lubor Machytka. Se šesti (případně až dvaceti lepty a originální kresbou u přednostních verzí) Josefa Istlera. Vydáno je 12 bibliofilií verze „A“ (umělecké knižní vazby vytvořili Jindřich Svoboda a Jan Perůtka), 10 exemplářů verze „B“ (vyvázány jsou Ludmilou Mlichovou) a 33 výtisků verze „C“ ve volných arších s obálkou. Vytištěno na losínu.

1995

38 - Franz Kafka: Aus den Tagebüchern - Z deníků. Druhé vydání stejných textů jako v předchozím svazku, ale se šesti lepty Karola Ondreičku. Náklad 50 výtisků na losínu.

1998

39 - Robert Janás: Modrá mlha / Der blaue Nebel, Brněnské atmosférické výboje z let 1993-1998. Sbírka veršů je vydána ve třech variantách provedení a výtvarného doprovodu: 55 výtisků varianty „A“ na tiskovém papíře doprovází devět nebo osm kombinovaných technik Jaroslava Škarohlída. Dvanáct exemplářů varianty „B“ má stejnou výzdobu, ale jsou tištěny na ručním losínu.

40 - 50 výtisků stejného titulu je vypraveno deseti originálními fotografiemi od Roberta Janáse, autora sbírky.

 

2011 - 2012

41 - Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. Překlad Jiřina Hauková. Se sedmi dřevoryty Jana Vičara. Náklad 35 výtisků. Deset přednostních exemplářů má přiložen sled grafických listů vytištěných jak v černé tak i v barevné verzi. Umělecké knižní vazby na přednostní výtisky zhotovil Jan Perůtka.

  

Některé  vydavatelské počiny mimo vlastní Edici 33.

1990

I. - Ludvík Kundera: Namísto řeči. 4 x čtyři suché jehly - celkem 16 grafických listů - Jaroslava Škarohlída a jeho grafická úprava doprovázejí Kunderův text ve čtyřech verzích výtvarné výzdoby. Výtvarníkem vydáno 4x40 výtisků.

1993

II. - CIKA ( Carmelo Cicero ): Nel vortice della bufera. Suchá jehla Jaroslava Škarohlída. Dvacet bibliofilií pro autora je vytištěno na ručním papíru Fabriano.

III. - Václav Renč: Portrét milenky. Se třemi lepty Bohuslava S. Urbana. Závěrečné poznámky o básníku i malíři napsal vydavatel svazku, František Rybář. Šedesát exemplářů je vytištěno na losínu.

1994 - 1995

IV. - Franz Kafka: Aus den Tagebüchern - Z deníků. Šest originálních kreseb tužkou od Jaroslava Škarohlída v každém ze dvou desítek exemplářů na losínu.

2003

V. - Jaroslav Škarohlíd: Podzimní zahrady. Monografie přináší dvě desítky celostránkových barevných reprodukcí obrazů, několika kreseb a grafik. Autoři kunsthistorických textů jsou Václav Zykmund (napsán v roce 1965), Ludvík Kundera (1997), Nina Dvořáková a Robert Janás (oba texty z roku 2002). Kromě toho jsou zde publikovány dvě básně, které výtvarníku věnoval jeho přítel Jan Skácel. Uveden je soupis jím ilustrovaných knižních titulů. Nechybí základní životopisné údaje včetně neúplného přehledu jeho výstav. Nákladem autora.

VI. - Robert Janás: Smaragdové lampy. S devíti kresbami od Jaroslava Škarohlída a obálkou s použitím fotografie od autora sbírky. Brno, Větrné mlýny, svazek 89. Náklad 500 výtisků.

2005

VII. - Otakar Kubín (Coubine) – František Halas – Michelangelo Buonarroti: Jsem stár. „Reedice“ bibliofilie s lepty Otakara Kubína (1979, Edice 33, sv. 2). Společné vydání Muzea Boskovicka a asociace Pecten. 50 exemplářů na losínu má grafické listy vytištěny z původních desek, v dalších pěti stech výtiscích jsou grafiky reprodukovány.

2007

VIII. - Kálidása: Šest ročních dob a Oblak poslem lásky. Překlad a vysvětlivky Oldřich Friš. Doslov Dušan Zbavitel. Sedm barevných leptů kombinovaných suchu jehlou a mědirytem vytvořil Jaroslav Šerých. Vydáno Muzeem Boskovicka a asociací Pecten. 70 exemplářů s originálními grafickými listy je vytištěno na ruční papíry Ivoire de Parchemin. V dalších sedmi stech výtiscích jsou grafiky reprodukovány.Více zde: https://www.bibliofilie-edice33.cz/prehled-bibliofilii-vydanych-v-edici-33/